Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Thừa Thiên - Huế
20 Chi Lăng - TP Huế - Việt Nam
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Kẹo đậu phộng, K...
Thị trường: Chờ cập nhật

Hiển thị toàn bộ sản phẩm (5)

Mè xửng hộp dẻo
Thêm vào giỏ
Kẹo Đậu
Thêm vào giỏ
Kẹo mè đen
Thêm vào giỏ
L5 Đường Khải Định - TP Huế
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bánh các loại, C...
Thị trường: Chờ cập nhật

Hiển thị toàn bộ sản phẩm (5)

Số 4 Kiệt 114 Lê Ngô Cát - P.Thuỷ Xuân - Thành phố Huế
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Các loại rượu, R...
Thị trường: Chờ cập nhật
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bia chai
Thị trường: Chờ cập nhật

Hiển thị toàn bộ sản phẩm (5)

Bia Huda Gold
Thêm vào giỏ
Bia Festival
Thêm vào giỏ
Bia Huế
Thêm vào giỏ
Bia Carlsberg
Thêm vào giỏ
88 Yết Kiêu, TP. Huế, Việt Nam
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Kẹo các loại, Kẹ...
Thị trường: Chờ cập nhật
Kẹo Mè Xững
Thêm vào giỏ
Kẹo Mè Dòn
Thêm vào giỏ
Kẹo Đậu Phụng
Thêm vào giỏ
Kẹo Mè Xững
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Kẹo các loại
Kẹo Mè Dòn
- Đang có 0 chào bán
88 Yết Kiêu, TP. Huế, Việt Nam
Email: thanhchi@vietthanhcandy.com
Số điện thoại: 0903 522 920
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Kẹo các loại
Kẹo Mè Xững
- Đang có 0 chào bán
88 Yết Kiêu, TP. Huế, Việt Nam
Email: thanhchi@vietthanhcandy.com
Số điện thoại: 0903 522 920
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Huế
- Đang có 0 chào bán
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, T...
Website: huda.com.vn
Email: vnhotline@carlsberg.asia
Số điện thoại: 05438501643850165
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Carlsberg
- Đang có 0 chào bán
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, T...
Website: huda.com.vn
Email: vnhotline@carlsberg.asia
Số điện thoại: 05438501643850165
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Huda Extra
- Đang có 0 chào bán
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, T...
Website: huda.com.vn
Email: vnhotline@carlsberg.asia
Số điện thoại: 05438501643850165
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Kẹo các loại
Kẹo Mè Xững
- Đang có 0 chào bán
88 Yết Kiêu, TP. Huế, Việt Nam
Email: thanhchi@vietthanhcandy.com
Số điện thoại: 0903 522 920
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Huda Gold
- Đang có 0 chào bán
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, T...
Website: huda.com.vn
Email: vnhotline@carlsberg.asia
Số điện thoại: 05438501643850165
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Kẹo lạc
Kẹo Đậu Phụng
- Đang có 0 chào bán
88 Yết Kiêu, TP. Huế, Việt Nam
Email: thanhchi@vietthanhcandy.com
Số điện thoại: 0903 522 920
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Bia chai
Bia Festival
- Đang có 0 chào bán
243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, T...
Website: huda.com.vn
Email: vnhotline@carlsberg.asia
Số điện thoại: 05438501643850165
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Kẹo mè
Mè xửng hộp giòn là sản phẩm của Công Ty TNHH Thiên Hương.
- Đang có 0 chào bán
20 Chi Lăng - TP Huế - Việt Nam
Email: mexungthienhuong@yahoo.com.vn
Số điện thoại: 054. 3511246
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)